Το πρόγραμμα συνάξεων του Αργολίδος κ. Νεκταρίου με τους Νέους