Προτάσεις κατηχητικών μαθημάτων της 20ης-21ης Οκτωβρίου 2018