Πρόσκληση για το νέο Κέντρο Νεότητας της Ι.Μ. Αργολίδος