όμορφοι και διάσημοι άνδρες δε σημαίνει πως δεν πιστεύουν στο Θεό.