Νέα Κυκλοφορία! Συν-αγωνία και συν-αγώνας με τους νέους μας του κ. Άγγελου Γκούνη