Κοζάνης Παύλος: Εγκαινιάσαμε από αγάπη για τα παιδιά μας κοινωνικό φροντιστήριο