Κατηχητικό Υλικό: Η Κιβωτός του Νώε. Η Αγία Αικατερίνη. Ο πλούσιος νεανίσκος