ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΑΣ