Εικόνες από τις αίθουσες του Νεανικού Κέντρου του Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και το πρόγραμμα Δραστηριοτήτων