Η θριαμβευτική είσοσος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα(προβολή-παιδικό)