Αιτωλίας Κοσμάς: Η λειτουργία Ενοριακού Νεανικού Κέντρου έχει μεγάλη σημασία για τη νεότητα σήμερα.