Άγιος Νικόλαος Περάματος: Η Κατήχηση είναι απαραίτητη.