Ι. Μητρόπολη Ιλίου – Μουσικό Σχολείο Ιλίου «Χριστός Γεννάται δοξάσατε»

Ι. Μητρόπολη Ιλίου – Μουσικό Σχολείο Ιλίου «Χριστός Γεννάται δοξάσατε»