Πρόσκληση των θεολόγων-καθηγητών σε επιμορφωτική συνάντηση στο Ναύπλιο

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση των θεολόγων-καθηγητών σε επιμορφωτική συνάντηση.

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 10456/31.10.2017 εγκριτική διαταγή του Περιφ. Δ/ντή Π. & Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου

Κύριε/α Διευθυντά/ντρια,

παρακαλώ να ενημερώσετε ενυπόγραφα τους/τις θεολόγους καθηγητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών και ανήκουν στο σχολείο σας, (ως και τους απεσπασμένους σε εκτέλεση διοικητικής υπηρεσίας εντός της περιφερείας), ότι την Παρασκευή 01.12.2017 από της 11:45 π.μ. έως 2 μ.μ. ώρας, κατά το κενό διδακτικό τρίωρο, καλούνται να συμμετάσχουν στην εξ αναβολής επιμορφωτική συνάντηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της με αριθ. Φ.353.1/324/ 105657/Δ1/ 8.10.2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β/ 16.10.2002) κανονιστικής αποφάσεως του τ. ΥΠΕΠΘ, που θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Γυμνάσιο Ναυπλίου με θέμα: «Ενημέρωση επί του προγραμματισμού της διδακτέας ύλης και επικαιροποίηση της εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών».

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του κοινού κενού τρίωρου χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Σας ευχαριστώ θερμώς

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Αικατερίνη –Μαρία Μπαλή