Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός Αγιογραφίας

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ   Τ Η Σ   Τ Ε Χ Ν Η Σ  Τ Η Σ
Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η Σ   Α Γ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ   Σ Τ Η Ν     Α / Θ Μ Ι Α Κ Α Ι     Β / Θ Μ Ι Α    Ε Κ Π / Σ Η :
ΘΕΜΑ: «Τα Παιδιά και οι Έφηβοι Ζωγραφίζουν Βυζαντινές Εικόνες»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με μεγάλη υπερηφάνεια και χαρά, η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας ανακοινώνει την διοργάνωση
Πανελληνίου Διαγωνισμού Αγιογραφίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεότητος & Οικογένειας της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε μαθητές προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου που ζουν
μόνιμα στην Ελλάδα.
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Mαθητές Προνηπιαγωγείου-Νηπιαγωγείου
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Mαθητές Α-Β-Γ Τάξης Δημοτκού
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Mαθητές Δ-Ε-ΣΤ Τάξης Δημοτικού
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαθητές Γυμνασίου
5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαθητές Λυκείου
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Από Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2017 έως Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017
ΖΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟΝ: Τέμπερες, ακρυλικά, σκόνες αγιογραφίας
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Χαρτί, καμβάς, μουσαμάς αγιογραφίας, ξύλο αγιογραφίας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Όλα τα έργα τέχνης πρέπει να είναι πρωτότυπα, σχεδιασμένα στο χέρι και όχι με την
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Φωτογραφίες ή εκτυπώσεις όλων των ειδών δεν γίνονται δεκτές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
– Οι έγκυρες συμμετοχές στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Καλλιτεχνικής Αξιολόγησης
της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας.
– Οι διακριθέντες μικροί καλλιτέχνες θα βραβευθούν σε τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού.
– Παράλληλα με την τελετή βράβευσης, θα διοργανωθεί και έκθεση ζωγραφικής με τα βραβευμένα έργα.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Θα αποδοθούν βραβεία για τα πρώτα διακριθέντα έργα ανά ηλικιακή κατηγορία, καθώς
επίσης θα βραβευθούν οι εκπαιδευτικοί και/ή τα σχολεία με τις υψηλότερης ποιότητας καλλιτεχνικές
δημιουργίες.
Όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής
ανεξαρτήτως βαθμολογικής κατάταξης.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
https://sites.google.com/site/paidikipinakothikielladas