Δείτε και βρείτε υλικό για τη γιορτή της Παιδείας

icon Οι Τρεις Ιεράρχες – συνέντευξη

icon Οι Τρεις Ιεράρχες – ομιλία

icon Πρόγραμμα γιορτής Τριών Ιεραρχών

 

Παρουσιάσεις σε PowerPoint

icon Οι Τρεις Ιεράρχες

icon Εικόνες Τριών Ιεραρχών

πηγή : http://www.akida.info/index.php?option=com_content&view=article&id=379&Itemid=278&lang=el