9. Αρχή και πορεία του Κόσμου (Περίληψη και Ασκήσεις)

  1. Αρχή και πορεία του κόσμου

 

H Θεολογία , η κοσμολογία και η ανθρωπολογία αποτελούν το ουσιαστικό τρίπτυχο της ερευνητικής προσπάθειας του ανθρώπου για να βρει κάποιες ικανοποιητικές απαντήσεις στο τριπλούν ερώτημα Θεός – κόσμος – άνθρωπος. Κοσμολογία ονομάζεται η επιστήμη που ασχολείται με τα ερωτήματα που αφορούν τον κόσμο. Αντίστοιχα η ανθρωπολογία ασχολείται με τα ερωτήματα που αφορούν τον άνθρωπο και η θεολογία με αυτά που αφορούν τον Θεό.

Υπάρχουν δύο θεωρίες για το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος:

Α)Επιστημονικές θεωρίες

Η θεωρία της μεγάλης έκρηξης (Big bang Theory).  Κατ’ αυτήν το σύμπαν στην αρχή ήταν μια μικρή ομοιογενής και μάζα, η οποία εξερράγη και τα υλικά της εκτοξεύτηκαν στο κενό σχηματίζοντας το απέραντο αστρικό σύμπαν με τους γαλαξίες.

-Η θεωρία του παλλόμενου σύμπαντος. Σύμφωνα με αυτήν το σύμπαν συστέλλεται και διαστέλλεται διαδοχικά κατά περιόδους δισεκατομμυρίων ετών. Στην τωρινή του φάση το σύμπαν βρίσκεται στη φάση της διαστολής.

Β)Δημιουργία  κόσμου σύμφωνα με τον χριστιανισμό

Η θεωρία αυτή πηγάζει από την Αγ. Γραφή και συμπυκνώνεται στο πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Σύμφωνα με αυτή η δημιουργία του κόσμου από το Θεό έγινε «εκ του μηδενός», χωρίς να προϋπάρχει ύλη, γιατί πριν από αυτή δεν υπήρχε τίποτε παρά μόνο ο Θεός. Αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι η ελευθερία και η αγάπη του Θεού, ενώ σύμφωνα με την διήγηση της Αγίας Γραφής, έγινε διαδοχικά σε έξι ημέρες που αντιστοιχούν σε μεγάλα χρονικά διαστήματα της ιστορίας.

Γ)Η πρόνοια του Θεού για τον κόσμο

Ο Θεός ενδιαφέρεται για τα δημιουργήματά Του και εκδηλώνει αυτή Του την αγάπη μέσω της Θείας Πρόνοιας και του Θαύματος. Θεία Πρόνοια ονομάζεται η συντήρηση του κόσμου, του οποίου η πορεία κατευθύνεται από τους φυσικούς νόμους και η κυβέρνηση του κόσμου από τον Δημιουργό προς επιτυχία του γενικού σκοπού του. Θαύμα ονομάζεται η έκτακτη επέμβαση του Θεού στον κόσμο για χάρη του ανθρώπου, με αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των φυσικών νόμων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1)Ποιες είναι οι επιστημονικές θεωρίες πάνω στην δημιουργία του κόσμου και τι αναφέρει η καθεμία;

2)Πως δημιουργήθηκε ο κόσμος σύμφωνα με την Αγία Γραφή;

3)Σωστό – Λάθος

α) H Θεολογία ,η φιλοσοφία και η ανθρωπολογία αποτελούν   το ουσιαστικό τρίπτυχο της ερευνητικής προσπάθειας του ανθρώπου.

β) Ο Θεός ενδιαφέρεται για τα δημιουργήματά Του και εκδηλώνει αυτή Του την αγάπη μέσω της Θείας Πρόνοιας και του Θαύματος.

γ) Θαύμα ονομάζεται η συντήρηση του κόσμου, του οποίου η πορεία κατευθύνεται από τους φυσικούς νόμους.

δ) Θειά Πρόνοια ονομάζεται η έκτακτη επέμβαση του Θεού στον κόσμο για χάρη του ανθρώπου.

ε) Θεολογία ονομάζεται η επιστήμη που ασχολείται με τα       ερωτήματα που αφορούν τον Θεό.