21. Φανατισμός και ανεξιθρησκία (Περίληψη + ασκήσεις)

2ο ΓΕΛ Άργους

21. Φανατισμός και ανεξιθρησκία.

Από τη: Δήμητρα Νικολίτσα

ΦΑΝΑΤΙΣΜΌΣ:
Ονομάζεται η αποκλειστική και με πάθος προσπάθεια επιβολής των ιδεών ενός ατόμου ή μιας ιδεολογίας.

ΜΟΡΦΈΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΎ:
α) Πολιτικός
β) Εθνικιστικός
γ) Αθλητικός

ΜΟΡΦΈΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΎ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΎ:
α) Θρησκοληψία
β) Πουριτανισμός
γ) Συντηρητισμός
δ) Προσηλυτισμός

Σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες μπορεί να πάρει μορφές, όπως η θεοκρατία ή ο θρησκευτικός επεκτατισμός.

ΤΑ ΑΊΤΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΎ:
α) Ψυχολογικό επίπεδο (ατομικό ή ομαδικής ψυχολογίας)
β) Πολιτικά και κοινωνικά
γ) Θρησκευτικά αίτια

ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΊΑ:
Είναι η αναγνώριση και ανοχή του δικαιώματος του κάθε ανθρώπου είτε να πιστεύει σε όποια θρησκεία επιθυμεί και να θρησκεύται ελεύθερα κατά το δόγμα του, χωρίς περιορισμούς, είτε ακόμα και να μην πιστεύει σε καμία (αθε’ί’α).

ΙΣΤΟΡΙΚΈΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΊΑΣ:
α) Διάταγμα ανεξιθρησκίας από τον Μ. Κωνσταντίνο (313 μ.Χ.)
β) Γαλλική επανάσταση
γ) Διακήρυξη ανθρώπινων δικαιωμάτων από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (1948)

Ο ΧΡΙΣΤΑΝΙΣΜΌΣ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΑΝΑΤΙΣΜΌ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΌΔΟΗΞΟΥΣ:
Η Ορθόδοξη Εκκλησία καταδίκασε το λεγόμενο “εισπηδητικο μαρτύριο”.
Αρνήθηκε την έννοια του “ιερού πολέμου” σε όλες τις φάσεις της ιστορίας της.
Η ιεραποστολική της Ορθόδοξης Εκκλησίας διακρίνεται από σεβασμό προς την θρησκεία και τον πολιτισμό του άλλου.
Ο Χριστανισμός διαλέγεται και σέβεται τα πρόσωπα που πρεσβεύουν διαφορετικές πεποιθήσεις και δεν φοβάται να μαρτυρήσει για την αλήθεια.

Η ΑΝΕΞΙΘΡΙΣΚΊΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ:
1827 Σύνταγμα Τροιζήνας (διακηρύχθηκε στην Ελλάδα η ανεξιθρησκία).
Σύνταγμα της Ελλάδας (ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης)
Επικρατούσα θρησκεία (ο Χριστανισμός)

ΆΣΚΗΣΗ 1

Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη λέξη.

1α) Η βιαιότητα οδήγησε τους πιο φωτισμένους ανθρώπους να θέτουν το αίτημα της _____________ , του σεβασμού δηλαδή από το κράτος, αλλά και από κάθε άνθρωπο των θρησκευτικών πεποιθήσεων του καθενός.

1β) __________ (fanum=ιερό) γενικά ονομάζεται η αποκλειστική και με πάθος προσπάθεια επιβολής των ιδεών ενώς ατόμου ή μιας ιδεολογίας.

1γ) Στην Ελλάδα η ανεξιθρησκία διακηρύχτηκε ήδη από το 1827 στο Σύνταγμα της _________.

1δ) Ο θρησκευτικός φανατισμός σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες μπορεί να πάρει μορφές, όπως η _________.

1ε) Τα αίτια του θρησκευτικού, αλλά και κάθε φανατισμού τοποθετούνται καταρχήν στο __________ επίπεδο.

1ζ) Ο φανατισμός δεν ανέχεται αντίθετες απόψεις και είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει ____ για να αντιμετωπίσει τους αντίπαλούς του.

ΆΣΚΗΣΗ 2

α) Ποιές είναι οι μορφές θρησκευτικού φανατισμού;
β) Υπάρχει  σήμερα ο θρησκευτικός φανατισμός; Αν ναι, να αναφέρετε ένα τουλάχιστον παράδειγμα.