Τα κριτήρια των πράξεων στην ηθική ζωή (Περίληψη + Ασκήσεις)

2ου ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ

Ενότητα 4η Τα κριτήρια των πράξεων στην ηθική ζωή

Της Σοφίας Δανιήλ

Στην ενότητα αυτή γίνεται λόγος για τα κίνητρα, ήτοι τις δυνάμεις που ωθούν τον άνθρωπο σε κάποια δραστηριότητα ασυνείδητα, στα κριτήρια του χριστιανισμού, δηλαδή την αγάπη και την ελευθερία καθώς και για τα τρία κίνητρα που διαμορφώνουν τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Η ανθρώπινη συμβίωση προϋποθέτει τη διαμόρφωση κινήτρων. Στον αντίποδα, στο χριστιανισμό καμιά πράξη δε γίνεται ασυνείδητα. Κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει ως πρότυπό του την Αγία Τριάδα. Οι πράξεις του θα αξιολογηθούν με κριτήρια την αγάπη και την ελευθερία. Εν συνεχεία, αναφέρονται οι τρεις βαθμίδες της ηθικής ωριμότητας σύμφωνα με τους πατέρες της εκκλησίας. Αυτές είναι ο φόβος που διακατέχει το δούλο, οποίος τηρεί τις εντολές Του, για να μην τιμωρηθεί και ο μισθός που χαρακτηρίζει το μισθωτό άνθρωπο, ο οποίος επιδιώκει να ανταμειφθεί από το Θεό. Τα δύο αυτά κριτήρια χαρακτηρίζουν τους ηθικά ανώριμους, αυτούς που επιδιώκουν να κερδίσουν μόνο από το Θεό, ενώ η τρίτη βαθμίδα είναι η αγάπη που αντιστοιχεί στον ελεύθερο άνθρωπο ή τον υιό, που δρα ελεύθερα και είναι κοντά στον Θεό.

Ερωτήσεις

  1. Τα κριτήρια διαμορφώνονται συνειδητά.  Σ ή Λ
  2. Στο Χριστιανισμό οι πράξεις σώζονται μηχανικά. Σ ή Λ
  3. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει ως υπόδειγμά του της Αγία Τριάδα. Σ ή Λ
  4. Ο Χριστιανισμός είναι επαναστατικός στις κοινωνίες που επαναπαύονται στην τήρηση των εξωτερικών τύπων. Σ ή Λ
  5. Οι πατέρες της εκκλησίας επισημαίνουν ότι δύο κριτήρια διαμορφώνουν τη σχέση ανθρώπου –Θεού. Σ ή Λ