5. Η Βασιλεία του Θεού: Όραμα αλλιώτικης ζωής ή ουτοπία;

2o ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ

Εργασία στο Μάθημα των θρησκευτικών από την

Κολιβίνου Λυδία την Μαστοράκη Ιωάννα Τμήμα: Β’1

5. Η Βασιλεία του Θεού: Όραμα αλλιώτικης ζωής ή ουτοπία;

Στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών, στην Κυριακή Προσευχή, στη Θεία Λατρεία, γίνεται συχνά λόγος για τη Βασιλεία του Θεού. Με το όρο αυτό εννοούμε  τον καινούργιο κόσμο του Θεού, τον οποίο κήρυξε, ενσάρκωσε και φανέρωσε στον κόσμο ο Χριστός.

Κύριος στόχος λοιπόν του έργου και της αποστολής του Ιησού ήταν να εγκαθιδρύσει την νέα πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, της οποίας σημείο αναφοράς ήταν το Θεανθρώπινο πρόσωπό Του.

Ο Ιησούς θέλοντας να περιγράψει τη Βασιλεία του Θεού έδωσε μέσα από τη διδασκαλία Του και τις υπέροχες παραβολές Του τα βασικά της γνωρίσματα: την ανεκτίμητη αξία της στην παραβολή του κρυμμένου θησαυρού και του πολύτιμου μαργαρίτη, την αθόρυβη αλλά και δυναμική της αύξηση μέσα από την παραβολή του συναπιού και της ζύμης, την αγάπη που φέρνει, στην παραβολή του καλού Σαμαρείτη και του ευσπλαχνικού πατέρα, αλλά και την ετοιμότητα και εγρήγορση που απαιτεί από όλους μας, στην παραβολή των 10 παρθένων.

Ποια είναι όμως τα πρότυπα των ανθρώπων της Βασιλείας του Θεού; Ο Ιησούς περιγράφει με θαυμαστό τρόπο ποιοι είναι άξιοι να γίνουν μέλη της. Σύμφωνα λοιπόν με τους “Μακαρισμούς” (Ματθ. 5, 3-16) άξιοι είναι οι πτωχοί τω πνεύματι, οι πενθούντες, οι πραείς, οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, οι ελεήμονες, οι καθαροί τη καρδία και οι ειρηνοποιοί.

Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε στη διαπίστωση πως ο κεντρικός άξονας και ο στόχος της εκκλησίας είναι η βίωση της Βασιλείας του Θεού που επιτυγχάνεται μόνο με την έμπρακτη συμμετοχή των πιστών. Γιατί η εκκλησία μας προσκαλεί, κι αυτή η πρόσκληση δεν είναι ουτοπική αλλά μια λυτρωτική πρόσκληση για τον σύγχρονο άνθρωπο να αγωνιστεί έντιμα έτσι ώστε να υλοποιήσει το όραμα της Βασιλείας του Θεού και μέσα από αυτή να βρει εσωτερική γαλήνη, ειρήνη, ισότητα, δικαιοσύνη. Να ολοκληρωθεί πνευματικά, απελευθερώνοντας τον εαυτό του από το κακό, το θάνατο και τη φθορά.

ΆΣΚΗΣΗ:

• Με τον όρο “________ του Θεού” εννοούμε τον καινούργιο κόσμο του Θεού, τον οποίο κήρυξε και φανέρωσε στον κόσμο ο Χριστός.

• Ο Ιησούς με τη διδασκαλία του και τι υπέροχες __________ Του περιγράφει τον καινούργιο κόσμο της Βασιλείας του Θεού.

• Την αθόρυβη αλλά δυναμική αύξηση της Βασιλείας του Θεού παρουσιάζουν οι παραβολές του _______ και της _______.

• Το επίκεντρο της νέας πραγματικότητας που υπόσχεται και προσφέρει ο Χριστός είναι η ______.

• Οι _______ __ _________ είναι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, οι ταπεινοί.