Μαθαίνω για τη ζωή των Αγίων

Περιέχει 28 ενότητες -χωρισμένες σε δύο μέρη.
– Το Α΄μέρος είναι αφιερωμένο σε Αγίους που αγαπήσαμε και τους έχουμε ως πρότυπα ζωής καθώς και σε εορταστικά γεγονότα (28η Οκτωβρίου, Χριστούγεννα, 25η Μαρτίου και Πάσχα).
– Το Β΄μέρος περιέχει τις αντίστοιχες ενότητες αλλά με σκοπό την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ του α΄μέρους (βλέπε πιο κάτω ανάλυση του βιβλίου).

bioi

Leave a Reply